ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 196) 08 ก.พ. 66
แจ้งกำหนดการภาคเรียนที 1/2565 (อ่าน 569) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อรายงานตัว(ทั้งนักเรียนใหม่และเก่า) (อ่าน 1295) 12 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1151) 04 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทุบรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ กับการบริหารจัดการในทุกด้านของจังหวัดนนทบุรี เพื่อพี่น้องชาวนนทบุรี (อ่าน 293) 23 ก.พ. 65
ชิ้นงานศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 1702) 10 ก.พ. 65
ตารางสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 26 ม.ค. 65
ประกาศ ปิดสถานศึกษาชั่วคราว (อ่าน 470) 26 ม.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 702) 18 ม.ค. 65
นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ ครู ค.ศ.2 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 851) 11 ม.ค. 65
การแข่งขัน Coding& Robotics (อ่าน 485) 25 ธ.ค. 64
การรับหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ประถม-มัธยม) 1/2564 (อ่าน 530) 14 มิ.ย. 64
การรับหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อนุบาล) 1/2564 (อ่าน 537) 14 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 524) 10 มิ.ย. 64
มาตราการสู้ภัยโควิด-19 (อ่าน 579) 25 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองและเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 565) 02 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเข้ามอบตัว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 551) 24 เม.ย. 64
แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้ามอบตัว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 54) 21 เม.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 78) 23 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 880) 15 พ.ค. 63
ตารางการเรียน DLTV ปรับและเริ่มใช้วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 234) 15 พ.ค. 63
DLTV ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น อ.2-6 (อ่าน 963) 11 เม.ย. 63
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ -สู้ COVID-19 (อ่าน 747) 04 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 721) 27 มี.ค. 63
แจ้งกิจกรรมรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 640) 23 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (COVID-1 (อ่าน 675) 03 มี.ค. 63
นางสาวมัชฌิมา สุวรรณโณ ครู คศ.2 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 62) 18 ส.ค. 62
ติดต่อขอรับใบวุฒิบัตรธรรมศึกษา (อ่าน 1373) 12 ก.ย. 60
Like กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 1288) 26 ม.ค. 60