ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 62 วันสอบ O-Net ป.6
สอบ 4 วิชา
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพิกุลเงิน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-Net ม.3
สอบ 4 วิชา แบ่ง 2 วัน
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพิกุลเงิน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน งานวิชาการ