ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.ค. 62 ถึง 13 ก.ค. 62 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน งานวิชาการ/บริหารทั่วไป
08 ก.ค. 62 ถึง 09 ก.ค. 62 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ป.4 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน งานวิชาการ/บริหารทั่วไป