กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย พันเต
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : chai310125322@gmail.com

นางสาววีนัสพร วงษ์ขำ
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 097-0521239
อีเมล์ : Ve_veenut@ Hotmail. com