การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
จัดจ้างอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.4 KB