การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
การเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.55 KB
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.94 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน 11 พ.ย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.85 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.91 KB
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 ( 25 เมษายน 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.33 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (5 พฤษภาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.69 KB