การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
การเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.55 KB
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.94 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน 11 พ.ย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.85 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.91 KB
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 ( 25 เมษายน 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.33 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (5 พฤษภาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.69 KB
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเบบเรียน (เพ่ิมเติม) ปีการศึกษา 2565 ขอย้อนลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.06 KB
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ขอย้อนลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.16 KB
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจัวหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวั้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจัวหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวั้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.93 KB