ภาพกิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา จำนวน ๓ วัน
๑. วัดไผ่เหลือง ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๒. วัดหลังบาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๓. วัดท่าบันเทิงธรรม ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มี โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  เข้าร่วมแท่เทียนจำนำพรรษาด้วย
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2561,13:00   อ่าน 410 ครั้ง