ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์อนุรักษ์บ้านควายไทย จ.สุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,08:52   อ่าน 674 ครั้ง