ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บ้านพอเพียง ในรัชกาลที่ ๙ วัดชัยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล และเที่ยวชมซ๊อป อาชีพพชุมชน ดารดำเนินชีวิต ณ ตลาดน้ำโยเดีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,09:16   อ่าน 778 ครั้ง