ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา 2561
เมื่อวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑   โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมเป็นสนามสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  โดยสังกัดวัดท่าบันเทิงธรรม (ธ) มีท่านพระครูพัทธกิจ  เจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม เป็นประธานสนามสอบและ นายเฉลิมชัย  แสวงสุข  รองประธานสนามสอบ  มีผู้เข้าร่วมในการสอบจำนวน ๑๖๘  คน 
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,11:13   อ่าน 97 ครั้ง