ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส้่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้ท่านรองไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท่าน ผอ.สมศักดิ์ บุญนาค ท่าน ผอ.สัมฤทธิ์ ไทยเนียม และท่าน ผอ.นิทัศน์ วิเชียรเลิศ คลังสมองฯ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและโครงการอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารแลพคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,10:58   อ่าน 447 ครั้ง