ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะสุพรรณบุรีวิชาการ
ในวันที่ 26-27  มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมส่งเสริมนักเรียนและครู เข้าร่วมการกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโครงงานศิลปะ ม.๑ - ม.๓ ณ " สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒" ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เวทีแห่งการหาประสบการณ์ระดับภาคกลางโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยเฉลิมชัย แสวงสุข  คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,11:14   อ่าน 279 ครั้ง