ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแกนนำจิตอาสา ประถม/มัธยม
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม หลักสูตรผู้นำจิตอาสา  สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดขึ้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1)ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4)ระหว่างวันที่1-2 กรกฎาคม 2562   ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,13:10   อ่าน 775 ครั้ง