ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน Coding & Robotics
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เข้าร่วมการอบรมCoding & Robotics ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 และเข้าร่วมแข่งขัน Coding & Robotics ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมดิจิทัลเวิลด์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการฉัฎฐมณฑน์ ฟักแย้ม
ฝึกซ้อมโดย นายธวัชชัย พันเต นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
นักเรียนลงสนามแข่ง เด็กชายอัศวิน พิพิธและ เด็กชายวงศกร ยานะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

#ผลการแข่งขัน ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 ความเร็วที่ 0.50
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 795 ครั้ง