ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน (แบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2566

1. เข้าเมนู "กรอบใบสมัคร" มุมบนขวา

2. ทำตามขั้นตอนทีละเมนู  

2. เมื่อสมัครเสร็จให้พิมพ์ใบสมัครที่ลงสมัครไว้

3.  ติดรูปถ่าย ที่ใบสมัคร (อนุบาล ชุดสุภาพ)ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป

4. เตรียมสำเนาเอกสารเพื่อมายื่นในวันเปิดเรียน เอกสารดังนี้

    4.1  สำเนาสูติบัตร

    4.2  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา/มารดา  ผู้ปกครอง "พร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง"

    4.3  สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน(ถ้ามี) บิดา/มารดา  ผู้ปกครอง "พร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง"

    4.4  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) "พร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง"

    กรณีนักเรียนชั้น ประถม/มัธยมหรือย้ายโรงเรียน

    4.5 สำเนาปพ. 1 (ใบแสดงผลการเรียน) "พร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง"

    4.6 เล่ม ปพ.6 

    4.7 เอกสารอื่นๆที่โรงเรียนเดิมออกให้

สำหรับ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ที่จะสมัครเข้าเรียนให้เข้าไปติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อสอบถามและพูดคุยรายละเอียดการย้าย

คลิ๊กลิงค์  http://www.register.in.th/index.php

 

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 106 ครั้ง