ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ ครู ค.ศ.2 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยที่ 3 เสียงมาจากไหน
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยที่ 4 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 465 ครั้ง