ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : มีผลสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนาวี มุ่งมาตร์
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,09:29   อ่าน 525 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Remember me ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญชิฐา ทองทา ชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:30   อ่าน 612 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Online Battle
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะมาศ โพธิ์ศรี ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:28   อ่าน 589 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน iQuiz
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกรธวัช พรหมเกตุจันทร์ ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:26   อ่าน 600 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน iQuiz
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิสิทธิ์ พูลเผ่า ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:26   อ่าน 628 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Remember me ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัรสร มงคลศาสตร์ ชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:24   อ่าน 585 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Write me ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนาวี มุ่งมาตร์ ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,10:44   อ่าน 601 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Write me ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรวัฒน์ แซ่ฉั่น ชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,10:35   อ่าน 625 ครั้ง