ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูในดวงใจศิษย์
ชื่ออาจารย์ : นางลักขณาภรณ์ พงษ์ปลื้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,11:58  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:15  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูธุรการยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:13  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอบปัญหาสังคม 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:13  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศคิดเลขเร็วปี56
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:11  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศคิดเลขเร็วปี55
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:10  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานผ้าใยบัวระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:06  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศโครงงานผ้าใยบัวสู่อาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร อ่อนละออ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,14:05  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาววีนัสพร วงษ์ขำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,12:37  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,08:43  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..