ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,15:50  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 10
ชื่ออาจารย์ : นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,15:38  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูในดวงใจศิษย์
ชื่ออาจารย์ : นางลักขณาภรณ์ พงษ์ปลื้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,11:58  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาววีนัสพร วงษ์ขำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,12:37  อ่าน 675 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,08:43  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..